ALhli topara iň ýokary ...

TOP ALL GROUP 2006-njy ýylda esaslandyryldy. TOP SCULPTURE LTD & TOP STONE CO., LTD Hytaýda Tebigy daşyň iň uly önümlerinden biri.

TOP ALL GROUP 2006-njy ýylda esaslandyryldy. TOP SCULPTURE LTD & TOP STONE CO., LTD Hytaýda Tebigy daşyň iň uly önümlerinden biri. Customörite önümlerde ýöriteleşýär. Granit, Mermer, Kwars, pol, heýkeller, suw çüwdürimleri, sütünler, legenler, mazar daşy ... hemme zat daş.

Biz hakda has giňişleýin

TOP daş

Elmydama öz ýörelgämize eýerýäris: & "Hil we karz ilki, müşderi ýokary".

Soňky ýyllarda tutuş ýurtda gaty gowy abraý gazandyk we hatda daşary ýurtlarda-da meşhur.

TOP SCULPTURES LTD

Aýratyn ýygyndylar

TOP STONE hemişe iň oňat hyzmaty we önümi üpjün etmek üçin hemişe dowam edýär
halkara müşderi bazasy tarapyndan talap edilýän berk.

 • Service
  1

  Hyzmat

  Elmydama öz düşünjämizi berjaý edýäris: "Ilki bilen hil we karz, müşderi ýokary".
 • Company
  1

  Kompaniýa

  Hytaýda Tebigy daşyň iň uly önümlerinden biri.
 • Advantage
  1

  Üstünlik

  Gowy taýýarlanan QC topary kesmekden pakete çenli üns bilen barlaýar

Täzelenmeler üçin habarly boluň

Habarlar we täzelenmeler

Daşlary gaýtadan işlemek we G ...

Öwürmek, kesiş guraly hökmünde üweýji tigirli ýylmaýjyda iş böleklerini kesmegiň usulydyr. Bu usulyň aýratynlyklary aşakdakylar: 1. Gatylygy we ýylylyga garşylygy sebäpli ...

Koprak oka

Guangxi gurluşygy tamamlamagy maksat edinýär ...

2019-njy ýylda Guangxi Zhuang awtonom sebiti awtonom sebit derejesinde 30 sany ýaşyl käniň gurluşygyny tamamlamagy maksat edinýär (sanawa goşulýar). Degişli magdan kärhanalary tizlenmeli ...

Koprak oka

Hytaýly granit Şandong, Şandong g ...

Hytaýly granit Şandongy görýär, Şandong graniti Wuliýany görýär! Daş senagaty Wulian okrugynyň sütün pudagydyr. 24-nji oktýabrda Hytaýyň granit söwda merkezi daş senagatynda ajaýyp açyldy ...

Koprak oka

Üýtgedip gurmagy we kämilleşdirmegi höweslendiriň ...

Jemi 10 milliard ýuandan gowrak maýa goýum bilen Şijing daş senagatynyň özgerdilmegini we kämilleşdirilmegini öňe sürüň we Şijing yangzishan taslamasyna gol çekiň! Hytaý daş tory http: //www.sto ...

Koprak oka

Habar býulleteni Täzelenmeler üçin habarly boluň

Iber
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!