Энэ нь шийдэгдсэн!Хөгжлийн ерөнхий нөхцөл байдалд уурхайнуудын байр суурь өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна!Уул уурхай нэг өдөр ч зогсохгүй!Чулуун үйлдвэрлэл нь үл хамаарах зүйл биш юм!

Газрын баялаг халуун байхаа больсон цагт чулуун уурхайн баялгийн эрин үе иржээ.Чулуун уурхайн сайн эрин дөнгөж эхэлж байна!
2022 онд уурхайн эзэд Хятадын уул уурхайн бодлого, чиг хандлагын талаар гүн гүнзгий ойлголттой байх ёстой.
Хөгжлийн ерөнхий нөхцөл байдалд уурхайн нөөцийн байр суурь, үүрэг өөрчлөгдөөгүй!Уул уурхай нэг өдөр ч зогсохгүй!
Хятадын инженерийн академийн академич Каймэйфэн хэлэхдээ, бидний өдөр тутмын амьдралын эрчим хүчний 95%, түүхий эдийн 80%, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн 70 гаруй хувийг уул уурхайн үйлдвэрлэл хангадаг.Ашигт малтмалын олборлолт, ханган нийлүүлэлт нь үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлэх найдвартай дэмжлэг бөгөөд бүрэн гүйцэд хийх ёстой.Тиймээс уул уурхайн баялгийн ач холбогдлыг төсөөлж болно.
Газар ба нөөцийн төлөвлөлтийн хүрээлэнгийн захирал Мэнсюгуан мөн Хятадын Ногоон уурхайн дээд хэмжээний чуулга уулзалтын үеэр бүх уурхайг өршөөлгүйгээр устгаж байгаа нь улс орны стратегийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байгааг онцолжээ.Одоо бүгд уурхайн өнгө өөрчлөгдсөн тухай ярьж, зарим газар бүр хааж байна.Хөрөнгө оруулалтын энэ орчинд ирээдүйд хэн уурхай нээж зүрхлэх билээ.Хэн уурхайд хөрөнгө оруулж зүрхлэх вэ?Хөдөөгийн хөгжил, ард түмний ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлж байгаагийн хувьд уул уурхайн баялаг нэг өдөр ч зогсохгүй!
Хөгжлийн ерөнхий нөхцөл байдалд уурхайн нөөцийн байр суурь, үүрэг өөрчлөгдөөгүй!Уул уурхай нэг өдөр ч зогсохгүй!
Хятадын инженерийн академийн академич Каймэйфэн хэлэхдээ, бидний өдөр тутмын амьдралын эрчим хүчний 95%, түүхий эдийн 80%, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн 70 гаруй хувийг уул уурхайн үйлдвэрлэл хангадаг.Ашигт малтмалын олборлолт, ханган нийлүүлэлт нь үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлэх найдвартай дэмжлэг бөгөөд бүрэн гүйцэд хийх ёстой.Тиймээс уул уурхайн баялгийн ач холбогдлыг төсөөлж болно.
Газар ба нөөцийн төлөвлөлтийн хүрээлэнгийн захирал Мэнсюгуан мөн Хятадын Ногоон уурхайн дээд хэмжээний чуулга уулзалтын үеэр бүх уурхайг өршөөлгүйгээр устгаж байгаа нь улс орны стратегийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байгааг онцолжээ.Одоо бүгд уурхайн өнгө өөрчлөгдсөн тухай ярьж, зарим газар бүр хааж байна.Хөрөнгө оруулалтын энэ орчинд ирээдүйд хэн уурхай нээж зүрхлэх билээ.Хэн уурхайд хөрөнгө оруулж зүрхлэх вэ?Хөдөөгийн хөгжил, ард түмний ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлж байгаагийн хувьд уул уурхайн баялаг нэг өдөр ч зогсохгүй!
Хөгжлийн ерөнхий нөхцөл байдалд уурхайн нөөцийн байр суурь, үүрэг өөрчлөгдөөгүй!Уул уурхай нэг өдөр ч зогсохгүй!
Хятадын инженерийн академийн академич Каймэйфэн хэлэхдээ, бидний өдөр тутмын амьдралын эрчим хүчний 95%, түүхий эдийн 80%, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн 70 гаруй хувийг уул уурхайн үйлдвэрлэл хангадаг.Ашигт малтмалын олборлолт, ханган нийлүүлэлт нь үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлэх найдвартай дэмжлэг бөгөөд бүрэн гүйцэд хийх ёстой.Тиймээс уул уурхайн баялгийн ач холбогдлыг төсөөлж болно.
Газар ба нөөцийн төлөвлөлтийн хүрээлэнгийн захирал Мэнсюгуан мөн Хятадын Ногоон уурхайн дээд хэмжээний чуулга уулзалтын үеэр бүх уурхайг өршөөлгүйгээр устгаж байгаа нь улс орны стратегийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж байгааг онцолжээ.Одоо бүгд уурхайн өнгө өөрчлөгдсөн тухай ярьж, зарим газар бүр хааж байна.Хөрөнгө оруулалтын энэ орчинд ирээдүйд хэн уурхай нээж зүрхлэх билээ.Хэн уурхайд хөрөнгө оруулж зүрхлэх вэ?Хөдөөгийн хөгжил, ард түмний ядуурлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлж байгаагийн хувьд уул уурхайн баялаг нэг өдөр ч зогсохгүй!


Шуудангийн цаг: 2022 оны 6-р сарын 05

Мэдээллийн хуудасШинэчлэлтүүдийг хүлээж байгаарай

Илгээх
WhatsApp онлайн чат!