მოგვარებულია!მაღაროების პოზიცია საერთო განვითარების ვითარებაში უცვლელი რჩება!მაინინგი ერთი დღეც ვერ ჩერდება!ქვის ინდუსტრია არ არის გამონაკლისი!

როდესაც მიწის რესურსები აღარ არის ცხელი, ეს არის ქვის მაღაროს რესურსების ეპოქა, როგორც მეფე, რომელიც მოვიდა.ქვის მაღაროების კარგი ერა ახლახან დაიწყო!
2022 წელს მაღაროს მფლობელებს უნდა ჰქონდეთ ღრმა გაგება ჩინეთის სამთო პოლიტიკისა და ტენდენციების შესახებ.
მაღაროს რესურსების პოზიცია და როლი განვითარების საერთო ვითარებაში არ შეცვლილა!მაინინგი ერთი დღეც ვერ ჩერდება!
კაიმეიფენგი, ჩინეთის საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, აღნიშნა, რომ ენერგიის 95%, ნედლეულის 80% და სოფლის მეურნეობის წარმოების საშუალებების 70%-ზე მეტი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის სამთო მრეწველობა.წიაღისეულის მოპოვება და მიწოდება ეროვნული ეკონომიკის განვითარების საიმედო საყრდენია და სრულყოფილად უნდა დასრულდეს.აქედან გამომდინარე, შეიძლება წარმოვიდგინოთ სამთო რესურსების მნიშვნელობა.
მიწისა და რესურსების დაგეგმვის ინსტიტუტის დირექტორმა მენგსუგუანმა ასევე ხაზი გაუსვა ჩინეთის მწვანე მაღაროს სამიტის ფორუმს, რომ ყველა მაღარო „იღუპება უმოწყალოდ“, რაც საზიანოა ქვეყნის სტრატეგიული უსაფრთხოებისთვის.ახლა ყველა საუბრობს მაღაროს ფერის შეცვლაზე და ზოგიერთი უბანი ხურავს კიდეც მას.ამ საინვესტიციო გარემოში ვინ ბედავს სამომავლოდ მაღაროს გახსნას?ვინ ბედავს მაღაროებში ინვესტირებას?როგორც სოფლის აღორძინებისა და ხალხის სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერით, სამთო რესურსები ერთი დღითაც ვერ ჩერდება!
მაღაროს რესურსების პოზიცია და როლი განვითარების საერთო ვითარებაში არ შეცვლილა!მაინინგი ერთი დღეც ვერ ჩერდება!
კაიმეიფენგი, ჩინეთის საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, აღნიშნა, რომ ენერგიის 95%, ნედლეულის 80% და სოფლის მეურნეობის წარმოების საშუალებების 70%-ზე მეტი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის სამთო მრეწველობა.წიაღისეულის მოპოვება და მიწოდება ეროვნული ეკონომიკის განვითარების საიმედო საყრდენია და სრულყოფილად უნდა დასრულდეს.აქედან გამომდინარე, შეიძლება წარმოვიდგინოთ სამთო რესურსების მნიშვნელობა.
მიწისა და რესურსების დაგეგმვის ინსტიტუტის დირექტორმა მენგსუგუანმა ასევე ხაზი გაუსვა ჩინეთის მწვანე მაღაროს სამიტის ფორუმს, რომ ყველა მაღარო „იღუპება უმოწყალოდ“, რაც საზიანოა ქვეყნის სტრატეგიული უსაფრთხოებისთვის.ახლა ყველა საუბრობს მაღაროს ფერის შეცვლაზე და ზოგიერთი უბანი ხურავს კიდეც მას.ამ საინვესტიციო გარემოში ვინ ბედავს სამომავლოდ მაღაროს გახსნას?ვინ ბედავს მაღაროებში ინვესტირებას?როგორც სოფლის აღორძინებისა და ხალხის სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერით, სამთო რესურსები ერთი დღითაც ვერ ჩერდება!
მაღაროს რესურსების პოზიცია და როლი განვითარების საერთო ვითარებაში არ შეცვლილა!მაინინგი ერთი დღეც ვერ ჩერდება!
კაიმეიფენგი, ჩინეთის საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, აღნიშნა, რომ ენერგიის 95%, ნედლეულის 80% და სოფლის მეურნეობის წარმოების საშუალებების 70%-ზე მეტი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში არის სამთო მრეწველობა.წიაღისეულის მოპოვება და მიწოდება ეროვნული ეკონომიკის განვითარების საიმედო საყრდენია და სრულყოფილად უნდა დასრულდეს.აქედან გამომდინარე, შეიძლება წარმოვიდგინოთ სამთო რესურსების მნიშვნელობა.
მიწისა და რესურსების დაგეგმვის ინსტიტუტის დირექტორმა მენგსუგუანმა ასევე ხაზი გაუსვა ჩინეთის მწვანე მაღაროს სამიტის ფორუმს, რომ ყველა მაღარო „იღუპება უმოწყალოდ“, რაც საზიანოა ქვეყნის სტრატეგიული უსაფრთხოებისთვის.ახლა ყველა საუბრობს მაღაროს ფერის შეცვლაზე და ზოგიერთი უბანი ხურავს კიდეც მას.ამ საინვესტიციო გარემოში ვინ ბედავს სამომავლოდ მაღაროს გახსნას?ვინ ბედავს მაღაროებში ინვესტირებას?როგორც სოფლის აღორძინებისა და ხალხის სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერით, სამთო რესურსები ერთი დღითაც ვერ ჩერდება!


გამოქვეყნების დრო: ივნ-05-2022

ბიულეტენითვალყური ადევნეთ განახლებებს

გაგზავნა
WhatsApp ონლაინ ჩატი!